Verksamhetsförändring - anmälan

LÄS MER

Fyll i blanketten för att anmäla en förändring i din verksamhet som är av betydelse för tillsynen. Skyldigheten att anmäla gäller dig som driver en verksamhet som beviljats tillstånd av Tillståndsenheten. Anmälan ska göras i förväg.

Blanketten ska skickas till:

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten, Malmö stad
tillstandsenheten@malmo.se
040-34 55 50