Upphörande av serveringstillstånd - anmälan

LÄS MER

Fyll i och skicka in blanketten till Tillståndsenheten i Malmö stad för att anmäla att er verksamhet med serveringstillstånd upphör.

Blanketten ska skickas till:

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten, Malmö stad
tillstandsenheten@malmo.se
040-34 55 50