Serveringsansvariga - anmälan

LÄS MER

Fyll i blanketten för att anmäla den eller de personer som ska ansvara för din verksamhets alkoholservering. De som utses till serveringsansvariga ska utöva tillsyn och vara närvarande under hela serveringstiden.  

Blanketten ska skickas till:

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten, Malmö stad
tillstandsenheten@malmo.se
040-34 55 50