Anordnande av provsmakning - anmälan

LÄS MER

Fyll i blanketten för att anmäla att du ska anordna en provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker riktad till allmänheten.

Anmälningsavgiften är 200 kr och ska betalas in på bankgiro 5089-5812samband med anmälan. Bifoga kvitto.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten, Malmö stad
tillstandsenheten@malmo.se
040-34 55 50