Kryddning av snaps - anmälan

LÄS MER

Fyll i och skicka in blanketten för att anmäla att du planerar att krydda spritdryck för servering som snaps i din egna serveringsrörelse. För detta krävs även ett stadigvarande tillstånds.

Anmälningsavgiften är 200 kr och ska betalas in på bankgiro 5089-5812 i samband med anmälan. Bifoga kvitto.

Blanketten skickas till:

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten, Malmö stad
tillstandsenheten@malmo.se
040-34 55 50