Försäljning av tobak, folköl eller elektroniska cigaretter & påfyllningsbehållare - anmälan & egenkontrollprogram

LÄS MER

Skicka anmälan och egenkontrollsprogrammet till Tillståndsenheten i Malmö stad - behåll en kopia av egenkontrollsprogrammet i din butik.

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten, Malmö stad
tillstandsenheten@malmo.se
040-34 55 50