E-fullmakt behörighet - anmälan

LÄS MER

Via blanketten kan du som tillståndshavare ge en eller flera personer fullmakt/behörighet att digitalt anmäla och ansöka om ändringar för ditt befintliga serveringstillstånd.

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten, Malmö stad
tillstandsenheten@malmo.se
040-34 55 50