Serveringslokal för cateringstillstånd - anmälan

LÄS MER

Fyll i blanketten för att anmäla den serveringslokal som du ska bedriva din cateringverksamhet i. Anmälningsavgiften är 500 kr första gången. Om du tidigare lämnat in anmälan för samma lokal, det vill säga ifall lokalen redan har godkänts ur brandsäkerhetssynpunkt, är kostnaden 200 kr.

Skickas blanketten till:

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten, Malmö stad
tillstandsenheten@malmo.se
040-34 55 50