Serveringsansvariga - anmälan av kompletterande personal

LÄS MER

Fyll i blanketten för att anmäla personen som du utser som serveringsansvarig när du själv inte har möjlighet att närvara vid serveringen. Tillståndsenheten gör ingen lämplighetsprövning av personen, utan det är du som tillståndshavare som ansvarar för att hen är lämplig för uppgiften.

Tänk på att anmälan ska vara undertecknad av firmatecknare. Du kan antingen maila din anmälan till tillstandsenheten@malmo.se, skicka in via post eller faxa till oss.

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Fax: 040-34 54 50

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten, Malmö stad
tillstandsenheten@malmo.se
040-34 55 50