Serveringstillstånd - ansökan & anmälan om förändring (e-tjänst)

LÄS MER

Genom e-tjänsterna kan du ansöka om serveringstillstånd och anmäla ändringar i ditt befintliga tillstånd, som till exempel ändring av serveringsansvariga. Det är du som tillståndshavare som bestämmer vem eller vilka som ska ansvara för webbtjänsten.

För att kunna söka stadigvarande eller tillfälligt tillstånd behöver du inte vara webbkund. Dock får du utökade möjligheter att digitalt hantera ditt tillstånd genom att bli webbkund.

Bli webbkund

För att bli webbkund behöver du fylla i en behörighetsblankett/fullmakt för e-tjänster och skicka den till tillståndsenheten. Därefter får du dina inloggningsuppgifter. Sedan är det bara att logga in!

Som webbkund kommer du att kunna göra följande:

  • Anmäla serveringsansvariga
  • Ansöka om tillfällig förändring
  • Ansöka om stadigvarande förändring
  • Ansöka om utökad tid
  • Anmäla ändrade ägar- och styrelseförhållanden
  • Anmäla andra ändringar som är av betydelse för tillsynen

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten Malmö stad
tillstandsenheten@malmo.se
040-34 55 50